Polski

Spotkanie: Jak “solidarnie wyjść z kryzysu?”

30.11., godz.18.00 Werkstattfilm, Wallstraße 24, Oldenburg

Serdecznie zapraszamy WSZYSTKICH, którzy interesują się lub chcieliby się zaangażować naszą działalność oraz osoby, które potrzebują w wsparcie w zakresie:

  • ograniczenia przymusowych wysiedleń lokatorów,
  • kosztów ogrzewania przekraczających możliwości finansowe lokatorów
  • pracy w ramach współpracy dzielnicowej

Demonstracja

Kiedy? Sobota, 12.11, godz. 14:00

Gdzie? Plac przed dworcem w Oldenburgu

 

 

Żądamy:

– stałej ulgi podatkowej dla osób o niskich dochodach,

– sprawiedliwego społecznie limitu cen energii,

– niedrogich mieszkań dla wszystkich,

– zmian w mobilności ekologicznej i społecznej.

Nasze postulaty:

Boimy się, że ….:

– militarna agresja Rosji w Ukrainie nadal będzie trwać i przybierać na sile,

– koszty ogrzewania, elektryczności i artykułów spożywczych staną się nieosiągalne dla części społeczeństwa pomimo działań pomocowych ze strony państwa, a kryzys gospodarczy jeszcze bardziej się nasili,

– zacznie dochodzić do zamieszek na tle pogorszenia standardów życiowych, w których poszkodowane zostaną osoby najsłabsze.

Pilne potrzebne są działania pomocowe ze strony państwa, a te dotychczas wprowadzone są

niewystarczające, ponieważ nie zapobiegają rosnącemu ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. Dodatkowo konieczne jest przekonanie polityków i zwykłych obywateli do tego, jak ważna jest dalekoidąca zmiana w wielu obszarach życia społecznego.

W naszej opinii pozornie najprostsze działania nie stanowią rozwiązania powyższych problemów.

Polityka nacjonalistycznego izolacjonizmu prowadzi jedynie do konfliktów międzynarodowych. Energetyka jądrowa, energetyka węglowa i gaz nie są rozwiązaniem kryzysu klimatycznego.

Epatowanie tradycyjnym modelem rodziny i homogenicznego społeczeństwa oraz agitacje przeciw imigracji podsycają dyskryminację i utrudniają międzyludzką solidarność.


Jedyne rozwiązanie to wspólna praca nad nowymi standardami życia: w celu powstania solidarnego, opiekuńczego i gotowego do współpracy społeczenstwa!

Żywność, opieka zdrowotna, energia, edukacja, komunikacja, zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych i mobilność powinny stać się społecznymi dobrami wspólnymi dostępnymi dla wszystkich!

Pierwsze kroki w kierunku zmian powinny zostać podjęte już teraz i zostać sfinansowane z opłat od zysków, podatku od nieruchomości i podatku spadkowego.

Za kluczowe uważamy:

wprowadzenie sprawiedliwych społecznie limitów cen energii oraz wsparcia finansowego dla osób potrzebujących, a także decentralizację wytwarzania energii oraz rozwój odnawialnych źródeł energi,

– rozszerzenie zasiłku obywatelskiego do poziomu umożliwiającego godziwe życie i podwyższenie podstawowej stawki świadczeń socjalnych do wysokości 700 Euro miesięcznie dla wszystkich osób przebywających w Niemczech, w tym uchodźców i imigrantów– bez ograniczeń i biurokracji,

– tanie mieszkania dla wszystkich zamiast spekulacji czynszowych na rynku najmu,

– zmiany w mobilności, w tym wprowadzenie ograniczenia prędkości i „9-Euro-Ticket”, ograniczenie liczby miejsc parkingowych, rozszerzenie obszaru objętego komunikacją miejskiejką oraz rozbudowę ścieżek rowerowych,

– NIE dla 100 miliardów na zbrojenie i rozwój armi,

– szeroki dostęp do służby zdrowia i godną opiekę dla osób pracujących i wszystkich pacjentów – bez nastawienia na komercyjny zysk,

– wprowadzenie uczciwej, ekologicznej produkcji żywności opartej na obszarach wiejskich i

drastyczne ograniczenie zużycia zasobów i terenów uprawnych przez przemysł mięsny.

Wspólnie chcemy doprowadzić do tego, żeby żadna osoba mieszkająca w Oldenburgu nie była zmuszona marznąć, nie została odcięta od prądu ani nie straciła mieszka w wyniku trwającego kryzysu. Spotkajmy się 12.11.2012 o godz. 14:00 na placu przed dworcem w Oldenburgu, żeby wyjść na ulice i wspólnie walczyć o powyższe cele, w trakcie i po zakończeniu demonstracji!

Demonstrację wspierają: ALSO e.V., Antymilitarny Projekt Oldenburg, DECOlonize Oldenburg, DGB Oldenburg-Ostfriesland, Kampania Genug ist Genug Oldenburg, IBIS e. V., Integration e.V., Sojusz na rzecz działań przeciwko wojnie, zbrojeniu i militaryzacji Oldenburg, Seebrücke Oldenburg, Studenci dla przyszłości Oldenburg, Tantifa – niezależneFeministki, United Against Rasism Oldenburg, ver.di Bezirk Weser-Ems, Stowarzyszenie Przyjaźni Miast Oldenburg-Efrîn oraz osoby prywatne.